Brussels

Brussels is the captial of Belgium. We visited a lot af places including the parlement, the royal palace, … And of course we have seen ‘Manneke pis’.

The Belgian waffles are much better then the wrap that we had at noon 😉 Continue reading “Brussels”

Infobundel 2017

Contacten en jongerenuitwisselingsproject – Kraśnik – Ruiselede

Verbroederingsstappen

Ontstaan

Het Ruiseleedse verbroederingsavontuur met Polen begon op het einde van de jaren 1990. Het was onze naburige stad Tielt, die reeds verbroederd was met Szamotuly en die vriendschappelijke contacten had met een andere Poolse stad Kraśnik, die Ruiselede op de mogelijkheden van jumelage wees.

Waarom precies Polen? De basis van de goede contacten tussen diverse Poolse steden én gemeenten en steden in de regio rond Tielt werd gelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het bevrijdingsoffensief van de geallieerden in de zomer en herfst van 1944, waren het immers Poolse troepen (de Eerste Poolse Pantserdivisie en het 24e Regiment Lansiers met regimentsstad Kraśnik) onder leiding van Generaal Maczek die grote delen van Zuid-West- en Zuid-Oost-Vlaanderen bevrijdden van de Duitse bezetting.
Een gebeurtenis die zijn sporen heeft nagelaten in de naamgeving van straten en pleinen en in de creatie van tal van monumenten. Bovendien werden de contacten met de Poolse oud-strijders vele decennia levendig gehouden.

Op aansporen van Tielt, groeiden Kraśnik en Ruiselede tussen 1998 en 2003 steeds dichter naar elkaar toe. De briefwisseling werd intensiever en beide gemeenten stuurden delegaties uit om de zustersteden beter te leren kennen. Zo was bij de opening van het heraangelegde tramplein te Ruiselede reeds een afvaardiging van de Poolse stad Kraśnik aanwezig, in het bijzonder omdat het plein werd omgedoopt tot Polenplein, ter nagedachtenis aan de Poolse troepen die de omgeving rond Ruiselede bevrijdden op het einde van Tweede Wereldoorlog.

In 2003 werd de samenwerking verzilverd in een eerste officiële verbroederingsakte die ondertekend werd in Kraśnik. Een jaar later ondertekende een Poolse delegatie de officiële verbroederingsakte in Ruiselede en kon het ‘verbroederingsbord’ geplaatst worden langs de invalswegen van Ruiselede.

Project – Rol van Europa

In 2002 kreeg de verbroedering een meer concrete invulling door de start van een ‘jongerenuitwisselingsprogramma’. Het Ruiseleedse jumelagecomité besliste in overleg met contactpersonen te Kraśnik een driejaarlijkse cyclus in te voeren, waarbij tijdens jaar 1 Ruiseleedse jongeren naar Kraśnik trekken, tijdens jaar 2 Poolse jongeren Ruiselede en omgeving bezoeken en het 3e jaar beschouwd wordt als een rust- en evaluatiejaar. Op het weekprogramma staan steeds culturele en historische items, wordt de nadruk gelegd op de Europese context, maar wordt zeker ook ruimte gelaten voor sport, ontspanning en dialoog.

Men opteerde ervoor om de jumelage-activiteiten toe te spitsen op jongeren om de herinnering aan oorlog en vrede, de bevrijding door de Polen en de erkentelijkheid hiervoor van de Ruiseleedse bevolking door te geven aan de volgende generaties. Daarnaast was men van mening dat jongeren meer open staan voor nieuwe culturen en gevoeliger zijn voor de Europese problematiek. Mede daardoor werd dan ook steeds een aanvraagdossier ingediend bij de Europese Unie om, in het kader van het programma ‘Europa voor de burger’ en het programma ‘Youth in Action’, financiële ondersteuning te ontvangen. In 2002, 2009, 2012 en 2015 werd ingegaan op deze aanvraag.

De Ruiseleedse jongeren die in aanmerking komen zijn tussen 16 en 18 jaar oud en dienen allen in Ruiselede, Doomkerke of Kruiskerke te wonen. Men probeert een groep te vormen van 15 à 20 jongeren die telkens begeleid worden door een viertal volwassen vrijwilligers, leden van het jumelagecomité. De uitwerking van deze reis is in handen van het gemeentebestuur en het jumelagecomité.

In Kraśnik wordt de verdere uitwerking van het programma en het tegenbezoek van de Poolse jongeren verzorgd door de scholengemeenschap van Kraśnik. Deze stelt eveneens een groep samen bestaande uit een 20-tal jongeren uit verschillende klassen. De begeleiders zijn leerkrachten.

De jongeren van de gaststad treden tijdens deze bezoeken steeds op als gastheer/vrouw en begeleiders.

Op basis van deze regeling bezochten jonge Ruiseledenaren Kraśnik in juli 2002, 2005, 2008, 2011 en 2014 en bracht een groep Polen een tegenbezoek in 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 en 2017.

In 2017 trokken we opnieuw met een groep Ruiseleedse jongeren naar Polen.

Jongerenuitwisselingsproject: begeleiders

Jumelagecomité:
– William Coppens
– Inge Slock
– Frans Baetens
– Nele De Leersnyder

Verantwoordelijke schepen: Marc De Muynck

Verantwoordelijk ambtenaar: Annelies Van Tomme 051/70-84-20

Planning jongerenuitwisselingsproject 2017

oktober: ontvangen van officiële uitnodiging vanwege het stadsbestuur van Kraśnik

oktober-november: 1e vergaderingen jumelagecomité + onderzoek subsidiemogelijkheden (meestal ontvangt de gaststad subsidies)

oktober-november-december: rekrutering deelnemende jongeren Ruiselede

november-december: betaling van een voorschot door deelnemende Ruiseleedse jongeren + praktische organisatie van de reis: reistoelatingen, verzamelen van officiële gegevens

december: reservatie vliegtickets

april: infovergadering jongeren

mei: infovergadering, persmoment, betaling saldo

juni: laatste infovergadering jongeren

juli: bezoek aan Polen:

september: afsluitende receptie met fotomontage

augustus-september: vergaderingen jumelagecomité: voorbereiding bezoek Poolse jongeren aan Ruiselede

september: onderzoek voor het indienen van een subsidiedossier voor het bezoek van Poolse jongeren aan Ruiselede tijdens de zomer van het volgende jaar

Youth exchange programme

Journey to Poland: july 3rd untill the 10th, 2017

In 2002 Ruiselede started a youth exchange programme with their sistercity Kraśnik.
… 15 years en 6 editions later a new group went to Poland – again.
With 3 supervisors and 15 enthousiastic, young ‘Ruiseledenaren’!
The supervisors: William, Inge and Annelies
The Youth: Bert, Bieke, Brecht, Celine, Levi, Loïc, Louka, Marlies, Marthe, Nesta, Stacj, Svea, Jens, Thomas and Tom.

Enjoy the video!

Hello Poland!

We had a meeting this evening, and I promised to make a website.

Soon I will add the video of the journey that 15 children of Ruiselede made last summer.

And I will also add some text, so you know what this site is all about 😉